Validarea ştiinţifică a modelului integrativ strategic al sinelui.

Echipa de cercetare:  Prof.univ. dr. Vîşcu Loredana-Ileana, Dr. Popescu Oana-Maria, Psihoterapeut Brănesc Vlad
Durata: 2016-2018

Fundamentarea conceptelor modelului integrativ strategic al sinelui.
Echipa de cercetare:  Prof. univ. dr. Vîşcu Loredana-Ileana, Dr. Popescu Oana-Maria
Durata: 2016-2017

Stimularea studenţilor prin teme de licenţă şi disertaţie
Echipa de cercetare: cadre didactice de la Facultatea de Psihologie
Rezultate: Participarea la cel puţin o conferinţă naţională de psihologie a doi studenţi de la Facultatea de Psihologie, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara coordonaţi de un cadru didactic.
Durata:2016-2017

Organizarea de activităţi ,,Dialoguri despre sine”:

 1. Activitatea 1 – 17 noiembrie 2016, ora 17 – prezentarea Modelului Integrativ Strategic. Neurobiologia Sinelui, Întâlnirea „Sinele si Biologicul”
 2. Activitatea 2 – 8 decembrie 2016, ora 17 – Workshop cu studenţii, psihoterapeut Coicici Saşa
 3. Activitatea 3 – 19 ianuarie 2017, ora 17 – Workshop experenţial, doctor Oana-Maria Popescu, „Cercetarea calitativă în psihoterapie”
 4. Activitatea 4 – 9 februarie 2017, ora 17 – Workshop studenţi, psihoterapeut Străinu – Stînean Carmen – Lucia, „Sinele şi axa emoţională”.
 5. Activitatea 6 – 20 aprilie 2017 – Workshop studenţi, psihoterapeut Muscoi Ioana, psihoterapeut Diana Lorela Săndulescu, „Psihoterapia integrativa a copilului”
 6. Activitatea 5 – 11 mai 2017, ora 17 – Sinele Emoţional , 25 mai 2017, Workshop, student Cristian Bordea, student Florin Borhan, „Tehnici de stimulare a inteligenţei emoţionale”
 7. Activitatea 20-22 iunie 2017, ora 17 – Workshop, psihoterapeut Laura-Diana Orha, „Comunicarea în relaţiile de cuplu”

Echipa de cercetare: cadre didactice din Universitatea ,,Tibiscus”, invitaţi, studenţi, psihoterapeuţi
Responsabili: Prof. univ. dr. Vîşcu Loredana – Ileana, Dr. Popescu Oana-Maria
Durata:2016-2017

Organizarea Simpozionului Internaţional de Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie, SICAP ediţia 24, cu tema „Valenţele cognitive ale transdisciplinarităţii. Aplicaţii în psihologie şi psihoterapie”, 24-26 martie 2017, Timişoara, prin:

Universitatea „Tibiscus” din Timişoara prin :

 • Facultatea de Psihologie, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
 • Centrul de Cercetări Calitative în Consiliere şi Psihoterapie, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
 • Liga Studenţilor din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara

Asociaţia de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă
Asociaţia de Psihologie şi Siguranţă Rutieră – PsihoTrafiQ
în parteneriat cu:
Universitatea Politehnica Timişoara
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Life Activities Advancement Center (LAAC) Belgrade
Preschool Teacher Training College “Mihailo Palov” in Vrsac, Serbia

Participare la conferinţe internaţionale şi publicare lucrări

Lucrări indexate Proceedings ISI Thomson, Web of Knowlegde

 1. Benga Mihaela Cristina (2017) Social worker-client relationship in the psychological counselling, Conference: Simpozionul Internaţional de Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie, SICAP ediţia 24, cu tema „Valenţele cognitive ale transdisciplinarităţii. Aplicaţii în psihologie şi psihoterapie”, 24-26 martie 2017, Timişoara,
 2. Cădariu Ioana-Eva, Moroşoi Violeta, Gîrniceanu Lucian (2017), Applied psychology and integrative strategic psychotherapy – A transtheoretic and transdiagnosis approach, Conference: Simpozionul Internaţional de Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie, SICAP ediţia 24, cu tema „Valenţele cognitive ale transdisciplinarităţii. Aplicaţii în psihologie şi psihoterapie”, 24-26 martie 2017, Timişoara,
 3. Lacrămă L. Dan, Vîşcu Loredana-Ileana (2017), Biological neuronal networks base for artificial neural nets, Conference: Simpozionul Internaţional de Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie, SICAP ediţia 24, cu tema „Valenţele cognitive ale transdisciplinarităţii. Aplicaţii în psihologie şi psihoterapie”, 24-26 martie 2017, Timişoara,
 4. Stoica Mihaela Alice, (2017), Relational patterns, integration of emotions and coping mechanisms at early stages of adolescence, Conference: Simpozionul Internaţional de Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie, SICAP ediţia 24, cu tema „Valenţele cognitive ale transdisciplinarităţii. Aplicaţii în psihologie şi psihoterapie”, 24-26 martie 2017, Timişoara
 5. Vîşcu Loredana-Ileana, Cornean Cornelia-Ecaterina, Colojoară Roxana, Cădariu Ioana-Eva (2017) The role of emotional intelligence in online learning. Conference: Simpozionul Internaţional de Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie, SICAP ediţia 24, cu tema „Valenţele cognitive ale transdisciplinarităţii. Aplicaţii în psihologie şi psihoterapie”, 24-26 martie 2017, Timişoara
 6. VÎŞCU Loredana-Ileana, POPESCU Oana-Maria, An existential approach of the future psychotherapist’s concerns, Conference: Simpozionul Internaţional de Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie, SICAP ediţia 24, cu tema „Valenţele cognitive ale transdisciplinarităţii. Aplicaţii în psihologie şi psihoterapie”, 24-26 martie 2017, Timişoara

Lucrări prezentate în cadrul unor conferințe internaționale

 1. Loredana – Ileana Vîşcu, Ioana – Eva Cădariu, Lucian Gîrniceanu, Daiana Todorescu, (2016), Performance anxiety in gifted students, 22nd Round Table on Giftedness, 1 July 2016, Vrsac, Serbia
 2. Loredana – Ileana Vîşcu, 8E CONGRES MONDIAL DE PSYCHOTHERAPIE 24-28 JUILLET 2017, MAISON DE L’UNESCO, PARIS – FRANCE

Lucrări publicate în reviste de specialitate:

 1. Loredana-Ileana Vîşcu, Oana-Maria Popescu, A perspective of the integrative strategic model of the self on brain activity. internal working models, Anale. Seria Psihologie. Consiliere Psihologică şi Psihoterapie Vol. XV. Fasc. I – 2017, ISSN 1582-571-X, pp. 9-15
 2. Vlad Brănesc, The therapeutic relationship in integrative psychotherapy, Anale. Seria Psihologie. Consiliere Psihologică şi Psihoterapie Vol. XV. Fasc. I – 2017, ISSN 1582-571-X, pp. 16-21
 3. Andreea – Alexandra Nicşa, The relationship between birth order and personality, Anale. Seria Psihologie. Consiliere Psihologică şi Psihoterapie Vol. XV. Fasc. I – 2017, ISSN 1582-571-X,pp. 30-33
 4. Ramona Răducan, The Morenian theory of personality in the context of humanistic psychology, Anale. Seria Psihologie. Consiliere Psihologică şi Psihoterapie Vol. XV. Fasc. I – 2017, ISSN 1582-571-X,pp 34-40

Cărţi publicate:

 1. Loredana – Ileana Vîşcu, Oana Maria Popescu, (coord.) Studii în psihoterapie integrativă strategică, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2017, ISBN: 978-606-26-0669-5, 254 pag.
 2. Oana Maria Popescu, Loredana – Ileana Vîşcu, Factorii comuni în psihoterapie. O abordare intergrativ-strategică, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2017, ISBN: 978-606-26-0668-8, 244 pag.
 3. Loredana – Ileana Vîşcu, Oana Maria Popescu, Supervizarea în psihoterapia integrativă strategică, Editura Junimea, Iaşi, ISBN 978-973-37-1997-7, 2017, 152 pag
 4. Loredana – Ileana Vîşcu, Oana Maria Popescu, Psihoterapie integrativă strategică. Teorie şi aplicaţii practice, Ed. Liber Mundi, Craiova, 2016, ISBN 978-606-93871-4-6, 440 pag.

Capitole cărţi:

 1. Loredana-Ileana Vîşcu, Oana-Maria Popescu, Violeta Moroşoi, Perspectiva psihoterapiei integrativă strategică în didactogenii, în Studii în psihoterapie integrativă strategică,(coordonatori Loredana – Ileana Vîşcu, Oana Maria Popescu),Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2017 pag. 28-43

Editarea de volume şi de reviste de specialitate:

Proceedings Simpozionul Internaţional de Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie, SICAP ediţia 24, cu tema „Valenţele cognitive ale transdisciplinarităţii. Aplicaţii în psihologie şi psihoterapie”, 24-26 martie 2017, Timişoara, indexat ISI Thomson
Anale. Anale. Seria Psihologie.
Cuget şi Simţire, Revistă studenţească de specialitate