Editor-şef

Prof. univ. dr. Loredana-Ileana Vîşcu
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
loredana.viscu@gmail.com

Comitet editorial

Conf. univ. dr. Alina Mazilescu
Universitatea Politehnica Timişoara
Conf. univ. dr. Corina Muşuroi
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Lect. univ. dr. Ramona Răducan
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Cornelia-Ecaterina Cornean
Centrul de Cercetări Calitative în Consiliere şi Psihoterapie

Comiter editorial – Studenţi

Florin Borhan
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Antonio Buhlea
Universitatea de Vest din Timişoara
Ioana-Eva Cădariu
Centrul de Cercetări Calitative în Consiliere şi Psihoterapie
Laura Craşoveanu
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Cristian Dragomir
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Lucian Gîrniceanu
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Bogdan Lung
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Andrei Matei
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Eugen Moroşan
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Robert Neghină
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Ana-Linda Zaharia
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara