Anale. Seria Psihologie este o revistă publicată cu sprijinul:

 • Universităţii „Tibiscus” din Timişoara;
 • Facultăţii de Psihologie;
 • Centrului de Cercetări Calitative în Consiliere şi Psihoterapie (CCCCP); şi
 • Asociaţiei de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă (ACCPI).

Aceasta se adresează specialiştilor în psihologie, din domeniile:

 • consiliere psihologică şi psihoterapie;
 • psihologie educaţională/ştiinţele educaţiei;
 • psihologia copilului;
 • psihologia sănătăţii;
 • psihologia judiciară;
 • psihosociologie/asistenţă socială;
 • psihologia muncii/organizaţională;
 • psihologia apărării; şi
 • psihologia interdisciplinară/etică şi deontologie profesională.

Revista Anale. Seria Psihologie va avea o periodicitate de două numere pe an.

Revista a fost editat timp de mai mulţi ani, însă începând cu anul 2017, se propune o actualizare a tematicii Analelor.

Fiecare volum este dedicat unei specializări din cele menţionate mai sus.

Scopul revistei Anale. Seria Psihologie este de a disemina rezultatele studiilor, cercetărilor, din mediul universitar, de a promova activitatea practicianului-cercetător din psihologie şi de a promova relaţia între mediul academic şi mediul profesional/social. În acest sens se promovează studiile de cercetare calitativă, cantitativă şi mixtă.

De asemenea, revista promovează activitatea de cercetare a studenţilor, prin elaborarea de lucrări, studii în colaborare cu un cadru didactic sau cu un practician/cercetător.

Anale.Seria Psihologie 02.2017

Anale.Seria Psihologie 01.2017