Books, chapters and volumes published

A. Books published as sole author

 1. Vîşcu Loredana-Ileana (2018). Modelul integrativ strategic de supervizare, Bucharest: Academic Universe Publishing House, ISBN 978-606-94630-5-5, 106 pages.

 2. Vîşcu Loredana-Ileana (2018). Supervizarea în psihoterapie. Instrumentele terapeutului supervizat, Bucharest: Academic Universe Publishing House, ISBN 978-606-94630-2-4, 74 pages.

 3. Drobot Loredana (2012). Pedagogie socială între consilierea psihologică şi dezvoltarea personală, Bucharest: Didactic and Pedagogic Publishing House, ISBN 978-973-30-32-99-1, 180 pages.

 4. Drobot Loredana (2011). An Integrative Model of Psychotherapy. A Case Study, UK: Dolman Scott, ISBN-10: 1905553846, ISBN-13: 978-1905553846, 164 pages.

 5. Drobot Loredana (2009). Consiliere integrativă educaţională. Elemente de psihopatologie, Bucharest: V&I Integral Publishing House, ISBN 978-973-1883-16-8, 104 pages.

 6. Drobot Loredana (2009), Psihoterapie integrativă. Fundamente. Bucharest: V&I Integral Publishing House, ISBN 978-973-1883-15-1, 108 pages.

 7. Drobot Loredana (2009). Consiliere şi psihoterapie integrativă, Timisoara: Mirton Publishing House, ISBN 978-973-52-0606-2, 201 pages.

 8. Drobot Loredana (2009). Psihologia organizaţională şcolară. Resita: Eftimie Murgu Publishing House, ISBN 978-973-147-042-9, 114 pages.

 9. Drobot Loredana (2009). Psihoterapie relaţională. Repere. Timisoara: Mirton Publishing House, ISBN 978-973-52-0583-6, 161 pages.

 10. Drobot Loredana (2008). Pedagogie socială. Bucharest: Didactic and Pedagogic Publishing House, ISBN 978-973-30-2057-8, 156 pages.

 11. Cădariu Loredana (2004). Management educaţional. Evaluarea comportamentului managerial al directorului de şcoală, Timisoara: Mirton Publishing House, ISBN 973-661-459-X, 255 pages.

B. Books published as co-author

 1. Popescu Oana Maria & Vîşcu Loredana-Ileana (2017). Factorii comuni în psihoterapie. O abordare integrativ-strategică, Bucharest: Pro Universitaria Publishing House, ISBN 978-606-26-0668-8, 244 pages.

 2. Vîşcu Loredana- Ileana & Popescu Oana-Maria (2017). Supervizarea în psihoterapia integrativă strategică, Iasi: Junimea Publishing House, ISBN 978-973-37-1997-7, 152 pages.

 3. Vîşcu Loredana-Ileana & Popescu Oana-Maria, (2016). Psihoterapie integrativă strategică. Teorie şi aplicaţii practice, Craiova: Liber Mundi Publishing House, ISBN 978-606-93871-4-6, 440 pages.

 4. Vîşcu Loredana–Ileana & Popescu Oana-Maria (2015), Abordări în psihoterapia integrativă strategică, Resita: Publi Banat Publishing House, ISBN 978-606-93686-6-4, 182 pages.

 5. Drobot Loredana & Popescu Oana Maria (2013). Manual de psihoterapie integrativă, Bucharest: Didactic and Pedagogic Publishing House, ISBN 978-973-30-3359-2, 445 pages.

C. Volumes coordinated

 1. Vîşcu Loredana-Ileana & Popescu Oana-Maria, (coord.). (2018). Studii în psihoterapie, Bucharest: Academic Universe Publishing House, ISBN 978-606-94630-4-8, 224 pages.

 2. Vîşcu Loredana-Ileana (coord.). (2018). Proceedings 1st International Conference „Supervision in Psychotherapy”, 22 June 2018, Timisoara, Filodiritto Editore, ISBN 978-88-85813-26-7, 233 pages.

 3. Vîşcu Loredana-Ileana & Popescu Oana-Maria, (coord.). (2017). Studii în psihoterapie integrativă strategică, Bucharest: Pro Universitaria Publishing House, ISBN 978-606-26-0669-5, 254 pages.

 4. Vîşcu Loredana-Ileana, (coord.). (2017). Proceedings 24th International Symposium on Research and Applications in Psychology (SICAP)-Cognitive Characteristics of Transdisciplinarity. Applications in Psychology and Psychotherapies, 24-26 of March 2017, Timisoara, ISBN: 978-88-95922-85-0, 299 pages.

 5. Drobot Loredana, Deaconu Tudor, (coord.). (2010). A învăţa împreună. Didactica internaţional, Editura XIXa, vol. 1, Timisoara: Mirton Publishing House, ISBN 978-973-52-0836-3, 354 pages.

 6. Drobot Loredana, Demeter Sorin, (coord.). (2009). Managementul organizaţiei comunicante, Cluj Napoca: Risoprint Publishing House, ISBN 978-973-53-0058-6, 190 pages.

 7. Drobot Loredana, (coord). (2007) Percepte de educaţie şcolară. Bucharest: Didactic and Pedagogic Publishing House R.A., ISBN 978-973-30-1713-4, 206 pages.

 8. Drobot Loredana, (coord.). (2007). Managementul dezvoltării organizaţiei şcoală. Perspective. Timisoara: Mirton Publishing House, ISBN 973-661-459-X, 334 pages.

 9. Cădariu Loredana, Spătaru Liviu (coord.). (2003). Introducere în cercetarea educaţională. Teorie. Metodologie. Management, Bucharest: Economic Publishing House, ISBN 973-590-846-8, 270 pages.

D. Book chapters

 1. Vîşcu Loredana-Ileana (2018). Supervizarea clinică, in Studii în psihoterapie, (coordinators Vîşcu Loredana-Ileana, Popescu Oana-Maria), Bucharest: Academic Universe Publishing House, pages. 11-21.

 2. Vîşcu Loredana-Ileana, Popescu Oana-Maria, Moroşoi Violeta (2017). Perspectiva psihoterapiei integrativă strategică în didactogenii, in Studii în psihoterapie integrativă strategică, (coordinators Vîşcu Loredana–Ileana, Popescu Oana-Maria), Bucharest: Pro Universitaria Publishing House, pages. 28-43.

 3. Drobot Loredana (2007). Formarea, cultivarea şi exersarea competenţelor transversale, generale şi specifice la cadrele didactice şi la elevi, in Percepte de educaţie şcolară, (coordinator Drobot Loredana), Bucharest: Didactic and Pedagogic Publishing House, ISBN 978-973-30-1713-4, pages. 98 – 122.

 4. Drobot Loredana (2007). Managementul formării cadrelor didactice în şcoală. Particularizări, in Managementul dezvoltării organizaţiei şcoală. Perspective, (coordinator Drobot Loredana), Timisoara: Mirton Publishing House, ISBN 978-973-52-0159-3, pages. 146 – 210.

 5. Drobot Loredana (2001). Qualitative research in integrative psychotherapy, in Consiliere integrativă educaţională (coordinator Cristina Ispas), Timisoara: Mirton Publishing House, ISBN 978-973-52-1055-7, pages.138-163.

E. Courses, manuals for students

 1. Vîşcu Loredana–Ileana, Popescu Oana Maria (2015). Psihoterapie integrativă strategică. Note de curs, Resita: Publi Banat Publishing House, ISBN 978-606-93949-1-5, 174 pages.

 2. Vîşcu Loredana–Ileana (2015). Psihopatologia infantilă, Resita: Publi Banat Publishing House, ISBN 978-606-93949-2-2, 146 pages.

 3. Drobot Loredana (2009). Psihopatologie şi psihoterapii, I, II, Resita: Eftimie Murgu Publishing House, ISBN 9731906320, 9789731906324, 121 pages.

 4. Drobot Loredana, Constantin Alina (2009). Consiliere în asistenţa socială – Îndrumător, Timisoara: Mirton Publishing House, ISBN 978-973-52-0683-3, 148 pages.

 5. Cădariu Loredana (2005). Bazele asistenţie sociale. Îndrumar. Timisoara: Editura Eurobit, ISBN 973-620-175-9, 164 pages.

 6. Cădariu Loredana (2005). Asistenţa socială în şcoală, Timisoara: Mirton Publishing House, ISBN 973-620-173-2, 181 pages.

 7. Cădariu Loredana (2005). Introducere în pedagogie, Timisoara: Mirton Publishing House, ISBN 973-661-673-1, 215 pages.

 8. Cădariu Loredana (2005). Dezvoltarea umană. Stadiile dezvoltării umane, Resita: Promarketing Publishing House, ISBN 973-87441-1-3, 300 pages.

 9. Cădariu Loredana (2000). Practică pedagogică. Repere operaţionale, Bucharest: Pro Humanitas Publishing House, ISBN 973-99734-2-6, 158 pages.