Programa formării de bază în psihoterapie integrativă

ANII I-III DE FORMARE

MODUL 1. INTRODUCERE ÎN PSIHOTERAPIA INTEGRATIVĂ Cuprins: Istoricul psihoterapiei integrative; Definiţia psihoterapiei integrative; Modele integrative din prima, a doua şi a treia generaţie; Nivele de integrare în psihoterapie; Aspecte sociale şi politice în psihoterapie.

MODUL 2. PSIHOTERAPIA INTEGRATIVĂ STRATEGICĂ. Cuprins: Principiile de bază ale psihoterapiei integrative strategice; Modelul Sinelui şi axele psihologice.

MODUL 3. PSIHODIAGNOSTIC. Cuprins: Diagnosticul categorial şi diagnosticul dimensional; Diagnosticul psihoterapeutic; Diagnosticul relaţional; Semiologia psihoterapeutică; Sistemul diagnostic DSM 5; Elemente de diagnostic proiectiv.

MODUL 4. FACTORII COMUNI ÎN PSIHOTERAPIE. PARTEA I. Cuprins: Clasificarea factorilor comuni în psihoterapie; Alianţa terapeutică; Relaţia terapeutică; Variabila terapeut în psihoterapie; Variabila client în psihoterapie.

MODUL 5. FACTORII COMUNI ÎN PSIHOTERAPIE. PARTEA A II-A. Cuprins: Motivaţia; Placebo, speranţa şi expectanţa în psihoterapie; Experienţe de învăţare; Întărirea eului; Atribuirea rezultatului terapiei.

MODUL 6. FACTORII COMUNI ÎN PSIHOTERAPIE. PARTEA A III-A. Cuprins: Contextul terapeutic şi contractele în psihoterapie; Ritualurile terapeutice; Insight-ul; Experienţa emoţională corectivă; Catharsis-ul; Formularea cazului; Mitul terapeutic; Meta-modelul în psihoterapie.

Modul de examinare 1E- seminar de evaluare şi chestionar de auto-evaluare.

MODUL 7. AXA BIOLOGICĂ. Cuprins: Formularea cazului pe axa biologică; Genotipul şi fenotipul; Vulnerabilitatea şi rezilienţa genetică; Schema corporală; Imaginea corporală; Schemele mentale despre boală şi sănătate; Mecanismele psihosomatice.

MODUL 8. AXA COGNITIVĂ. Cuprins: Formularea cazului pe axa cognitivă; Proto-cogniţile; Hărţile cognitive; Perfecţionismul.

MODUL 9. AXA EMOŢIONALĂ. Cuprins: Formularea cazului pe axa emoţională; Ataşamentul; Afectele; Emoţiile primare; Emoţiile de bază; Reglarea emoţională; Reprimarea emoţiilor şi vina nevrotică; Expresia emoţională; Intersubiectivitatea; Condiţiile valorizării; Lucrul cu axa emoţională.

MODUL 10. AXA PSIHODINAMICĂ. PARTEA I. Cuprins: Axa psihodinamică în modelul integrativ strategic; Subpersonalităţile/părţile eului; Consilierul interior; Modele ale părţilor eului; Terapia părţilor eului; Stările eului; Terapia stărilor eului.

MODUL 11. AXA PSIHODINAMICĂ. PARTEA A II-A. Cuprins: Transferul şi contratransferul; Jocurile psihologice; Scenariul de viaţă; Lucrul cu axa psihodinamică.

MODUL 12. AXA FAMILIALĂ. Cuprins: Rolurile familiale; Tipare familiale; Diferenţierea sinelui în cadrul familiei; Sistemele familiale; Tehnici psihoterapeutice în psihoterapia familiei.

MODUL 13. AXA EXISTENŢIALĂ. Cuprins: Cele 4 griji fundamentale; Gestionarea angoasei de moarte; Sensul vieţii; Spiritualitatea ca dimensiune în psihoterapie; Teoria minţii; Vina existenţială; Timpul şi gestionarea timpului.

MODUL 14. PSIHODIAGNOSTIC PSIHANALITIC sau TIPURI DE ORGANIZARE CARACTERIALĂ

MODUL 15. PSIHODRAMA. ASPECTE INTEGRATIVE sau SOMATOTERAPIA

MODUL 16. PSIHOTERAPIA POZITIVĂ. ASPECTE INTEGRATIVE sau PSIHOSINTEZA

MODUL 17. PSIHOTERAPIA FAMILIEI. ASPECTE INTEGRATIVE sau PSIHOTERAPIA COGNITIV-COMPORTAMENTALĂ.

MODUL 18. ABILITĂŢI DIALECTICE ARGUMENTATIVE în PSIHOTERAPIE Cuprins: Uşile de contact în terapie; Canalele de comunicare; Structura verbală a psihoterapiei

MODUL 19. CERCETAREA ÎN PSIHOTERAPIA INTEGRATIVĂ STRATEGICĂ. Cuprins: Practicianul cercetător. Jurnalul de cercetare. Co-cercetarea; Cercetarea holistică. Cercetarea reflexivă; Cercetarea cantitativă şi cercetarea calitativă; Modelul de cercetare holstic; Perspective de abordare ale cercetării calitative

MODUL 20. MODELUL INTEGRATIV STRATEGIC în PSIHOTERAPIA COPILULUI.

MODULE OPŢIONALE (2 din 3):

  • ANALIZA TRANZACŢIONALĂ. ASPECTE INTEGRATIVE

  • PSIHANALIZA LACANIANĂ

  • PSIHOTERAPIA EXISTENŢIALĂ INTEGRATIVĂ

Modul examinare 2E. Examen practic şi teoretic, lucrare de dizertaţie, două eseuri.

Programul de dezvoltare personală

din cadrul formării în psihoterapie integrativă constă din 250 de ore de psihoterapie de grup (se desfăşoară în ANII I-III DE FORMARE) centrată asupra următoarelor subiecte:

MODUL 1. Calităţile psihoterapeutului

MODUL 2. Succesul şi eşecul în psihoterapie

MODUL3. Valorile psihoterapeutului. Nevoile psihologice fundamentale

MODUL 4. Inteligenţa emoţională şi utilizarea creativităţii

MODUL 5. Gestionarea timpului

MODUL 6. Gestionarea stres-ului şi gestionarea schimbării

MODUL 7. Imaginea de sine, stima de sine şi imaginea corporală

MODUL 8. Ruşinea, disocierea şi Relaţia terapeutică

MODUL 9. Dragostea şi Ataşamentul

MODUL 10. Încrederea în sine a psihoterapeutului şi succesul psihoterapiei

MODUL 11. Transferul şi contratransferul

MODUL 12. Dezvoltarea personală şi profesională continuă în psihoterapie

ANII IV-V DE FORMARE

MODUL 21. PSIHOTERAPIA TULBURĂRILOR DEPRESIVE. Cuprins: Diagnosticul tulburărilor depresive; Terapia cognitivă şi comportamentală pentru depresie; Hipnoterapia depresiei; Psihoterapia interpersonală pentru depresie; Psihoterapia integrativă strategică în tratamentul depresiei.

MODUL 22. PSIHOTERAPIA TULBURĂRILOR DE ANXIETATE. Cuprins: Diagnosticul tulburărilor de anxietate; Modele psihoterapeutice în tratamentul anxietăţii; Psihoterapia integrativă în tratamentul tulburărilor de anxietate (modelul grijilor patologice; modelul ierarhic cantitativ, modelul interpersonal); Psihoterapia integrativă strategică în tratamentul anxietăţii.

MODUL 23. PSIHOTERAPIA TULBURĂRILOR DE COMPORTAMENT ALIMENTAR. Cuprins: Diagnosticul tulburărilor de comportament alimentar; Modele psihoterapeutice în tratamentul tulburărilor de comportament alimentar; Modele integrative în psihoterapia tulburărilor de comportament alimentar; Psihoterapia integrativă strategică în tratamentul tulburărilor de comportament alimentar.

MODUL 24. PSIHOTERAPIA SCHIZOFRENIEI – UN MODEL INTEGRATIV. Cuprins: Diagnosticul în schizofrenie; Psihoterapia individuală a schizofreniei; Terapia familială pentru schizofrenie; Psihoterapia de grup în schizofrenie; Psihoterapia integrativă în tratamentul schizofreniei (recomandările PORT, Tratamentul integrativ centrat pe schimbarea submodalităţilor – modelul Popescu; Psihoterapia sintetică-modelul Nestoros; Modelul cognitiv integrativ în tratamentul schizofreniei; Un model integrativ bazat pe alianţa terapeutică în tratamentul schizofreniei); Psihoterapia integrativă strategică în tratamentul schizofreniei.

MODUL 25. PSIHOTERAPIA TULBURĂRILOR DE PERSONALITATE. Cuprins: Diagnosticul tulburărilor de personalitate; Modele teoretice ale tulburărilor de personalitate; Evaluarea personalităţii; Psihoterapia pacienţilor cu tulburare de personalitate (psihoterapia strategică scurtă; abordarea integrativă bazată pe factorii comuni; psihoterapia sinergistică; psihoterapia comportamentală dialectică); Aspecte particulare ale psihoterapiei la pacienţii cu tulburări de personalitate.

MODUL 26. PSIHOTERAPIA TULBURĂRILOR ADICTIVE. Cuprins: Abuzul de alcool şi dependenţa de alcool; Abuzul şi dependenţa de droguri; Jocul de noroc patologic; Fumatul; Modelul Harm Reduction în tratamentul tulburărilor adictive.

MODUL 27. PSIHOTERAPIA TULBURĂRILOR DE SOMN. Cuprins: Somnul normal; Diagnosticul tulburărilor de somn; Hipnoterapia integrativă a tulburărilor de somn; Psihoterapia cognitiv-comportamentală a tulburărilor de somn; Psihoterapia integrativă a tulburărilor de somn; Visele; Lucrul cu visele în psihoterapie.

MODUL 28. PSIHOSOMATICA. Cuprins: Psihosomatica – definitii şi istoric; Tulburările somatoforme; Bolile psihosomatice; Psihoterapia integrativă în psihosomatica; Management-ul durerii; Psiho-oncologia. Elemente introductive.

MODUL 29. PSIHOSEXOLOGIA. Cuprins: Obiectul şi istoricul psihosexologiei; Orientarea sexuala; Disfuncţiile sexuale – diagnostic; Parafiliile; Tulburările de identitate sexuală; Tratamentul psihologic al disfuncţiilor sexuale.

MODUL 30. PSIHOTERAPIA COPILULUI ŞI ADOLESCENTULUI. Cuprins: Principalele tulburări psihologice la copil; Psihoterapia copilului (Art-terapia, Terapia prin joc, Terapia prin joc în nisip, Biblioterapia, Modelul integrativ relational şi modelul integrativ strategic).

Modul de examinare 3E. Examen teoretic şi practic.