Condițiile ce trebuie respectate în redactarea articolului sunt:

  • manuscrisele vor fi redactate în limba engleză;
  • dimensiunea rezumatului este de maxim 250 cuvinte;
  • rezumantul este redactat în Italic 10 TNR
  • în cadrul rezumatului este prezentat obiectivul cercetării și contribuția adusă în domeniu. Rezumatul este însoțit de 4-6 termeni cheie;
  • manuscriscul va avea un număr par de pagini (6, 8, maxim 10);
  • manuscrisul va conţine în mod obligatoriu obiectivul, ipotezele, metodele, procedura urilizată, design experimental şi rezultatele cercetării prezentate. De asemenea concluziile vor conţine şi contribuţiile şi noutatea în domeniu.
  • textul manuscrisului va fi scris în 11 TNR, titlurile vor fi scrise cu majuscule Bold, iar subtitlurile doar Bold. Nu se lasă rând liber după subtitluri.
  • documentul va fi redactat în MS Word format, tip. Doc, Times New Roman, 11, spaţiere la un rând, dimensiune pagină A4, margini 1,5 cm, iar la stânga 2 cm, pe 2 coloane, cu distanţă de 0.7 cm între ele.
  • redactarea lucrării va respecta normele impuse de Publication Manual of the American Psychological Association (6th edition) ce pot fi studiate (http://lumenjournals.com/wp-content/uploads/2017/08/APA6thEdition.pdf)

Lucrările vor fi transmise în format electronic (.DOC) comitetului de redacție, la adresa de email: loredana.viscu@gmail.com, utilizând numele și prenumele primului autor ca nume de fișier (ex. Viscu_Loredana.doc).