Proces de recenzie

Fiecare articol primit va fi supus unei evaluări, înainte de a primi confirmarea publicării. Procesul de evaluare este de tip double blind peer-review, fiind realizat de doi referenţi ştiinţifici, specialişti în domeniul de specialitate în care se încadrează lucrările trimise. Perioada de evaluare este de 30 de zile de la trimiterea lucrării.

Criteriile luate în considerare în evaluarea lucrării transmise sunt:

  • componenta ştiinţifică a lucrării;
  • contribuţiile la dezvoltarea cunoaşterii în domeniu;
  • modul în care argumentarea este formulată;
  • organizarea şi prezentarea studiului, respectând etapele unei cercetări calitative sau cantitative, după caz.

Rezultatul evaluării va fi comunicat autorului/autorilor pe email şi poate fi de tipul:

  • acceptare în forma trimisă;
  • acceptare cu revizuire;

Dacă lucrarea este acceptată cu revizuire, autorul/autorii vor primi pe email recomandări referitoare la modificările ce sunt necesare în cadrul lucrării înainte de a fi publicată. După realizarea revizuirii, lucrarea poate fi retrimisă în formă finală pentru a fi publicată.

Drepturile autorilor

Prin trimiterea unui manuscris către revista Anale. Seria Psihologie, autorul/ii declară pe proprie răspundere că lucrarea este una originală şi că conţine prezentarea propriei activităţi. De asemenea autorul/ii certifică faptul că lucrarea nu a mai fost şi că nu va fi publicată în altă parte, odată ce este acceptată de către comitetul editorial al revistei Anale. Seria Psihologie

În cazul în care comitetul de redacţie descoperă plagiatul, lucrarea va fi respinsă.

De asemenea, în conformitate cu legislaţia în vigoare, autorul lucrării sau prim-autorul lucrării (în cazul în care există mai muţi autori) transmise va completa şi transmite prin email comitetului de redacţie Acordul de transfer al copyright-ului asupra documentului, ce poate fi imprimat aici.

Autorul/Autorii sunt responsabili pentru obţinerea de autorizaţii de reproducere şi copyright dacă folosesc în cadrul lucrărilor imagini sau texte ce nu le aparţin. De asemenea, orice figură, tabel, citat etc. preluat de la un alt specialist va fi semnalat prin menţionarea sursei bibiografice exacte conform normelor de tehnoredactare specificate şi conform Publication Manual of the American Psychological Association (6th edition).