Cărţi publicate în calitate de unic autor
1. Vîşcu Loredana-Ileana (2018). Modelul integrativ strategic de supervizare, Bucureşti: Editura Universul Academic, ISBN 978-606-94630-5-5, 106 pag.
2. Vîşcu Loredana-Ileana (2018). Supervizarea în psihoterapie. Instrumentele terapeutului supervizat, Bucureşti: Editura Universul Academic, ISBN 978-606-94630-2-4, 74 pag.
3. Drobot Loredana (2012). Pedagogie socială între consilierea psihologică şi dezvoltarea personală, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, ISBN 978-973-30-32-99-1, 180 pag.
4. Drobot Loredana (2011). An Integrative Model of Psychotherapy. A Case Study, UK: Dolman Scott, ISBN-10: 1905553846, ISBN-13: 978-1905553846, 164 pag.
5. Drobot Loredana (2009). Consiliere integrativă educaţională. Elemente de psihopatologie, Bucureşti: Editura V&I Integral, ISBN 978-973-1883-16-8, 104 pag.
6. Drobot Loredana (2009), Psihoterapie integrativă. Fundamente. Bucureşti: Editura V&I Integral, ISBN 978-973-1883-15-1, 108 pag.
7. Drobot Loredana (2009). Consiliere şi psihoterapie integrativă, Timişoara: Editura Mirton, ISBN 978-973-52-0606-2, 201 pag.
8. Drobot Loredana (2009). Psihologia organizaţională şcolară. Reşiţa: Editura Eftimie Murgu, ISBN 978-973-147-042-9, 114 pag.
9. Drobot Loredana (2009). Psihoterapie relaţională. Repere. Timişoara: Editura Mirton, ISBN 978-973-52-0583-6, 161 pag.
10. Cădariu Loredana (2004). Management educaţional. Evaluarea comportamentului managerial al directorului de şcoală, Timişoara: Editura Mirton, ISBN 973-661-459-X, 255 pag.

Cărţi publicate în calitate de co-autor
1. Vîşcu Loredana-Ileana & Watkins Clifton Edward Jr (2021). A Guide to Clinical Supervision: The Supervision Pyramid, Academic Press, ISBN-10 : 0128217170, ISBN-13 : 978-0128217177, 110 pag.
2. Popescu Oana Maria & Vîşcu Loredana-Ileana (2017). Factorii comuni în psihoterapie. O abordare integrativ-strategică, Bucureşti: Editura Pro Universitaria, ISBN 978-606-26-0668-8, 244 pag.
3. Vîşcu Loredana-Ileana & Popescu Oana-Maria (2017). Supervizarea în psihoterapia integrativă strategică, Iaşi: Editura Junimea, ISBN 978-973-37-1997-7, 152 pag.
4. Vîşcu Loredana-Ileana & Popescu Oana-Maria, (2016). Psihoterapie integrativă strategică. Teorie şi aplicaţii practice, Craiova: Editura Liber Mundi, ISBN 978-606-93871-4-6, 440 pag.
5. Vîşcu Loredana-Ileana & Popescu Oana Maria (2015), Abordări în psihoterapia integrativă strategică, Reşiţa: Editura Publi Banat, ISBN 978-606-93686-6-4, 182 pag.
6. Drobot Loredana & Popescu Oana-Maria (2013). Manual de psihoterapie integrativă, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, ISBN 978-973-30-3359-2, 445 pag.

Volume coordonate
1. Vîşcu Loredana-Ileana, Watkins Clifton Edward Jr., (coord.). (2020). Psihoterapia copilului şi adolescentului. Studii București: Editura Universul Academic, Editura Universitară, ISBN 978-606-9062-47-0, ISBN 978-606-28-1131-0, 177 pag.
2. Vîşcu Loredana-Ileana & Cădariu Ioana-Eva, (coord.). (2020). Psihoterapie integrativă. Studii, București: Editura Universul Academic, Editura Universitară, ISBN 978-606-9062-46-3, ISBN 978-606-28-1130-3, 206 pag.
3. Vîşcu Loredana-Ileana & Cădariu Ioana-Eva, (coord.). (2019). Studii în psihoterapie. Abordare integrativă, București: Editura Universul Academic, Editura Universitară, ISBN 978-606-9062-10-4; ISBN 978-606-28-0937-9, 184 pag.
4. Vîşcu Loredana-Ileana & Watkins Clifton Edward Jr., (coord.). (2019). Metode și tehnici de intervenție în consilierea și psihoterapia copilului și adolescentului, București: Editura Universul Academic, Editura Universitară, ISBN 978-606-9062-11-1; ISBN 978-606-28-0935-5, 184 pag.
5. Vîşcu Loredana-Ileana (coord.). (2019). Proceedings 2nd International Conference „Supervision in Psychotherapy”, 28-29 June 2019, Timisoara, Filodiritto Editore, ISBN 978-88-85813-66-3, 280 pag.
6. Vîşcu Loredana-Ileana & Popescu Oana-Maria, (coord.). (2018). Studii în psihoterapie, Bucureşti: Editura Universul Academic, ISBN 978-606-94630-4-8, 224 pag.
7. Vîşcu Loredana-Ileana (coord.). (2018). Proceedings 1st International Conference „Supervision in Psychotherapy”, 22 June 2018, Timișoara, Filodiritto Editore, ISBN 978-88-85813-26-7, 233 pag.
8. Vîşcu Loredana-Ileana & Popescu Oana-Maria, (coord.). (2017). Studii în psihoterapie integrativă strategică, Bucureşti: Editura Pro Universitaria, ISBN 978-606-26-0669-5, 254 pag.
9. Vîşcu Loredana-Ileana, (coord.). (2017). Proceedings 24th International Symposium on Research and Applications in Psychology (SICAP) – Cognitive Characteristics of Transdisciplinarity. Applications in Psychology and Psychotherapies, 24-26 of March 2017, Timisoara, ISBN: 978-88-95922-85-0, 299 pag.
10. Drobot Loredana, Deaconu Tudor, (coord.). (2010). A învăţa împreună. Didactica internaţional, Editura XIXa, vol. 1, Timişoara: Editura Mirton, ISBN 978-973-52-0836-3, 354 pag.
11. Drobot Loredana, Demeter Sorin, (coord.). (2009). Managementul organizaţiei comunicante, Cluj Napoca: Editura Risoprint, ISBN 978-973-53-0058-6, 190 pag.
12. Drobot Loredana, (coord). (2007) Percepte de educaţie şcolară. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică R.A., ISBN 978-973-30-1713-4, 206 pag.
13. Drobot Loredana, (coord.). (2007). Managementul dezvoltării organizaţiei şcoală. Perspective. Timişoara: Editura Mirton, ISBN 973-661-459-X, 334 pag.
14. Cădariu Loredana, Spătaru Liviu (coord.). (2003). Introducere în cercetarea educaţională. Teorie. Metodologie. Management, Bucureşti: Editura Economică, ISBN 973-590-846-8, 270 pag.

Capitole cărţi
1. Vîşcu Loredana-Ileana (2019). Direcții de interpretare în psihoterapie integrativă strategică, în Studii în psihoterapie. Abordare integrativă, (coordonatori Vîşcu Loredana–Ileana & Cădariu Ioana-Eva). București: Editura Universul Academic, Editura Universitară, ISBN 978-606-9062-10-4; ISBN 978-606-28-0937-9, pp. 13-34.
2. Vîşcu Loredana-Ileana (2018). Supervizarea clinică, în Studii în psihoterapie, (coordonatori Vîşcu Loredana-Ileana, Popescu Oana-Maria), Bucureşti: Editura Universul Academic, pag. 11-21.
3. Vîşcu Loredana-Ileana, Popescu Oana-Maria, Moroşoi Violeta (2017). Perspectiva psihoterapiei integrativă strategică în didactogenii, în Studii în psihoterapie integrativă strategică, (coordonatori Vîşcu Loredana–Ileana, Popescu Oana-Maria), Bucureşti: Editura Pro Universitaria, pag. 28-43.
4. Drobot Loredana (2007). Formarea, cultivarea şi exersarea competenţelor transversale, generale şi specifice la cadrele didactice şi la elevi, în Percepte de educaţie şcolară, (coordonator Drobot Loredana), Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, ISBN 978-973-30-1713-4, pag. 98 – 122.
5. Drobot Loredana (2007). Managementul formării cadrelor didactice în şcoală. Particularizări, în Managementul dezvoltării organizaţiei şcoală. Perspective, (coordonator Drobot Loredana), Timişoara: Editura Mirton, ISBN 978-973-52-0159-3, pag. 146 – 210.
6. Drobot Loredana (2001). Qualitative research in integrative psychotherapy, în Consiliere integrativă educaţională (coordonator Cristina Ispas), Timişoara: Editura Mirton, ISBN 978-973-52-1055-7, pag.138-163.

Cursuri, manuale studenţi
1. Vîşcu Loredana–Ileana, Popescu Oana Maria (2015). Psihoterapie integrativă strategică. Note de curs, Reşiţa: Editura Publi Banat, ISBN 978-606-93949-1-5, 174 pag.
2. Vîşcu Loredana–Ileana (2015). Psihopatologia infantilă, Reşiţa: Editura Publi Banat, ISBN 978-606-93949-2-2, 146 pag.
3. Drobot Loredana (2009). Psihopatologie şi psihoterapii, I, II, Reşiţa: Editura Eftimie Murgu, ISBN 9731906320, 9789731906324, 121 pag.
4. Drobot Loredana, Constantin Alina (2009). Consiliere în asistenţa socială – Îndrumător, Timişoara: Editura Mirton, ISBN 978-973-52-0683-3, 148 pag.
5. Drobot Loredana (2008). Pedagogie socială. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, ISBN 978-973-30-2057-8, 156 pag.
6. Cădariu Loredana (2005). Bazele asistenţie sociale. Îndrumar. Timişoara: Editura Eurobit, ISBN 973-620-175-9, 164 pag.
7. Cădariu Loredana (2005). Asistenţa socială în şcoală, Timişoara: Editura Mirton, ISBN 973-620-173-2, 181 pag.
8. Cădariu Loredana (2005). Introducere în pedagogie, Timişoara: Editura Mirton, ISBN 973-661-673-1, 215 pag.
9. Cădariu Loredana (2005). Dezvoltarea umană. Stadiile dezvoltării umane, Reşiţa: Editura Promarketing, ISBN 973-87441-1-3, 300 pag.
10. Cădariu Loredana (2000). Practică pedagogică. Repere operaţionale, Bucureşti: Editura Prohumanitas, ISBN 973-99734-2-6, 158 pag.

Reviste, jurnale editate:
1. Vîşcu Loredana–Ileana (editor-șef) (2020). International Journal of Supervision in Psychotherapy Nr. 2, an. 2020, București: Editura Universul Academic, ISSN 2668-411X; ISSN-L 2668-411X, ISSN Online 2734 – 4991, www.ijsp.eu.
2. Vîşcu Loredana–Ileana (editor-șef) (2019). International Journal of Supervision in Psychotherapy Nr. 1, an. 2019, București: Editura Universul Academic, ISSN 2668-411X; ISSN-L 2668-411X, ISSN Online 2734 – 4991, www.ijsp.eu.
3. Vîşcu Loredana–Ileana (editor-șef) (2018). Anale. Seria Psihologie/Annals. Psychology Series, Psihopatologie şi psihoterapie/Psychopathology and psychotherapy, Volumul XVI/Tome XVI, Fascicola I/Fascicle I ISSN 1582-571-X, Editura Mirton – Timişoara.
4. Vîşcu Loredana–Ileana (editor-șef) (2017). Anale. Seria Psihologie/Annals. Psychology Series, Psihologia copilului/ Child psychology, Volumul XV/ Tome XV, Fascicola II/ Fascicle II. ISSN 1582-571-X
5. Vîşcu Loredana–Ileana (editor-șef) (2017). Anale. Seria Psihologie/Annals. Psychology Series, Psychological Counselling and Psychotherapy, Volumul XV/Tome XV, Fascicola I/ Fascicle I. ISSN 1582-571-X
6. Vîşcu Loredana–Ileana (editor-șef) (2017). Cuget & Simţire. Revistă studenţească de studii şi cercetări în psihologie. Anul 2017/Nr. 1, ISSN 1582-537X, Editura Mirton – Timişoara