Istoric

Centrul de Cercetări Calitative în Consiliere şi Psihoterapie (CCCCP) a fost înfiinţat în mai 2016, prin Hotărârea Senatului Universităţii „Tibiscus” din Timişoara nr. 263/2/26.05.2016, cu scopul de a realiza cercetare fundamentală, aplicativă, interdisciplinară, trandisciplinară în psihologie, consiliere, psihoterapie, dezvoltare experimentală şi de a disemina rezultatele sale prin activităţi de educaţie, publicaţii şi transfer tehnologic.

Dezvoltarea profesională a membrilor CCCCP, cât şi achiziţia de noi cunoştinţe şi expertize este completată prin colaborări şi parteneriate naţionale şi internaţionale, contribuind astfel la dezvoltarea vizibilităţii cercetării în consiliere şi psihoterapie.

Activităţile principale realizate în cadrul CCCCP cuprind pe scurt: conceperea unor programe de formare de scurtă durată, workshop-uri pentru studenţi şi/sau specialişti în domeniu; selectarea, pregătirea, stimularea şi valorificarea potenţialului psihologilor din practica psihologică, cadre didactice universitare, pentru conceperea de strategii de cercetare; conceperea, implementarea, validarea, etalonarea instrumentelor de intervenţie şi de diagnoză în psihologie, consiliere, psihoterapie, social; organizarea de sesiuni de conferinţe, sesiuni de comunicări, întâlniri, manifestări ştiinţifice; publicarea unor reviste de specialitate, cărţi etc.

Membrii CCCCP sunt: psihologi, psihoterapeuţi, medici, consilieri educaţionali, cadre didactice universitare, experţi educaţionali, sociologi, specialişti în ştiinţele socio-umane, doctoranzi, doctori în ştiinţe din ţară şi din străinătate şi studenţi ai Facultăţii de Psihologie, din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

De la înfiinţare, numeroase evenimente au fost organizate sub deviza CCCCP, printre care putem menţiona:

Organizarea de activităţi în cadrul Seriei de conferinţe „Dialoguri despre sine”, în cadrul căreia se desfăşoară periodic workshop-uri pentru specialişti în domeniu, dar şi pentru studenţii interesaţi, susţinute de practicieni, de psihologi, psihoterapeuţi etc.

Organizarea de conferinţe:

Conferinţa internaţională „Supervizarea în psihoterapie”, ediţia a IV-a, 10-12 iunie 2022, Timişoara, cu publicarea lucrărilor în  volume de studii şi într-un jurnal de specialitate.

Conferinţa internaţională „Supervizarea în psihoterapie”, ediţia a III-a, 11-13 iunie 2021, Timişoara, cu publicarea lucrărilor în  volume de studii şi într-un jurnal de specialitate.

Conferinţa internaţională „Supervizarea în psihoterapie”, ediţia a II-a, 28-29 iunie 2019, Timişoara, cu publicarea lucrărilor în cadrul unui volum Proceedings şi într-un volum de studii.

Conferinţa internaţională „Supervizarea în psihoterapie”, ediţia I, 22 iunie 2018, Timişoara, cu publicarea lucrărilor în cadrul unui volum Proceedings şi într-un volum de studii.

Simpozionului Internaţional de Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie, SICAP ediţia 24, cu tema „Valenţele cognitive ale transdisciplinarităţii. Aplicaţii în psihologie şi psihoterapie”, 24-26 martie 2017, Timişoara, cu publicarea lucrărilor în cadrul unui volum Proceedings indexat ISI Thomson, şi în revista de specialitate Anale. Seria psihologie.

Editarea de volume de studii şi de proceedings:

 1. Vîşcu Loredana-Ileana, Watkins Clifton Edward Jr., (coord.). (2021). Psihoterapia copilului şi adolescentului. Studii 2. București: Editura Universul Academic, Editura Universitară, ISBN 978-606-9062-47-0, ISBN 978-606-9062-52-4. ISBN 978-606-28-1229-4, 218 pag.
 2. Vîşcu Loredana-Ileana & Cădariu Ioana-Eva, (coord.). (2021). Psihoterapie integrativă. Studii 2, București: Editura Universul Academic, Editura Universitară, ISBN 978-606-9062-46-3, ISBN 978-606-9062-62-3, ISBN 978-606-28-1230-0, 262 pag.
 3. Vîşcu Loredana-Ileana, Watkins Clifton Edward Jr., (coord.). (2020). Psihoterapia copilului şi adolescentului. Studii. București: Editura Universul Academic, Editura Universitară, ISBN 978-606-9062-47-0, ISBN 978-606-28-1131-0, 177 pag.
 4. Vîşcu Loredana-Ileana & Cădariu Ioana-Eva, (coord.). (2020). Psihoterapie integrativă. Studii, București: Editura Universul Academic, Editura Universitară, ISBN 978-606-9062-46-3, ISBN 978-606-28-1130-3, 206 pag.
 5. Vîşcu Loredana-Ileana & Cădariu Ioana-Eva, (coord.). (2019). Studii în psihoterapie. Abordare integrativă, București: Editura Universul Academic, Editura Universitară, ISBN 978-606-9062-10-4; ISBN 978-606-28-0937-9, 184 pag.
 6. Vîşcu Loredana-Ileana & Watkins Clifton Edward Jr., (coord.). (2019).  Metode și tehnici de intervenție în consilierea și psihoterapia copilului și adolescentului, București: Editura Universul Academic, Editura Universitară, ISBN 978-606-9062-11-1; ISBN 978-606-28-0935-5, 184 pag.
 7. Vîşcu Loredana-Ileana (coord.). (2019). Proceedings 2nd International Conference „Supervision in Psychotherapy”, 28-29 June 2019, Timisoara, Filodiritto Editore, ISBN 978-88-85813-66-3, 280 pag.
 8. Loredana-Ileana Vîşcu, Oana-Maria Popescu, (coord.) Studii în psihoterapie, Editura Universul Academic, Bucureşti, 2018, ISBN 978-606-94630-4-8, 224 pag.
 9. Loredana-Ileana Vîşcu, Proceedings of the 1st International Conference „Supervision in psychotherapy”, 22 June 2018, Timisoara,  Filodiritto Editore, 2018, ISBN 978-88-85813-26-7, 233 pag.
 10. Vîşcu Loredana-Ileana & Popescu Oana-Maria, (coord.). (2017). Studii în psihoterapie integrativă strategică, Bucureşti: Editura Pro Universitaria, ISBN 978-606-26-0669-5, 254 pag.
 11. Loredana-Ileana Vîşcu, Proceedings Simpozionul Internaţional de Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie, SICAP ediţia 24, cu tema „Valenţele cognitive ale transdisciplinarităţii. Aplicaţii în psihologie şi psihoterapie”, 24-26 martie 2017, Timişoara, ISBN: 978-88-95922-85-0, indexat Web of Knowledge, 299 pag (Proceedings 24th International Symposium on Research and Applications in Psychology (SICAP) – Cognitive Characteristics of Transdisciplinarity. Applications in Psychology and Psychotherapies)

Editarea de reviste de specialitate:

 1. Anale. Seria Psihologie, cu sprijinul: Universităţii „Tibiscus” din Timişoara; Facultăţii de Psihologie; şi al Asociaţiei de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă (ACCPI).
 2. Cuget şi Simţire, Revistă studenţească de specialitate.

Activităţi de cercetare calitativă şi cantitativă în domeniile psihologiei şi psihoterapiei.

Participarea membrilor centrului la conferinţe naţionale şi internaţionale şi publicarea de  lucrări de specialitate (studii, lucrări ştiinţifice, articole). Publicare cărţi şi volume de specialitate.