Lucrări/articole ştiinţifice

Articole în extenso publicate în reviste ISI; articole în extenso publicate în volume,,proceedings” cu peer review ale conferinţelor internaţionale indexate ISI Thomson

 1. Vîșcu Loredana-Ileana, Cădariu Ioana-Eva, Ciucur Daniel (2020) Drop-Out in Psychotherapy Training. Case Study. Proceedings of the international conference on legal medicine from Cluj, 3rd edition (Cluj-Napoca, Romania, 1-4 October 2020) editors Costel Vasile Siserman and Cristian Delcea, Filodiritto Publisher ISBN 978-88-85813-93-9. Pp. 153-162, în curs de indexare
 2. Vîşcu Loredana-Ileana, Ciucur Daniel, Cădariu Ioana-Eva (2020) Satisfaction and role conflict in group supervision, Proceedings of the international conference on legal medicine from Cluj, 3rd edition , Volume 2 (Cluj-Napoca, Romania, 1-4 October 2020) editors Costel Vasile Siserman and Cristian Delcea, Filodiritto Publisher 979-12-80225-07-8, în curs de indexare
 3. Watkins, C. Edward, Jr.; Callahan, Jennifer L.; Viscu, Loredana-Ileana. The Common Process of Supervision Process: The Supervision Session Pyramid as a Teaching Tool in the Beginning Supervision Seminar. JOURNAL OF CONTEMPORARY PSYCHOTHERAPY   Volume: 50   Issue: 1   Pages: 15-20   Published: MAR 2020
 4. Vîşcu Loredana-Ileana, Watkins Clifton Edward Jr., (2019). Anxiety in group clinical supervision, Conferinţa internaţională „Supervizarea în psihoterapie”,  ediţia a II-a, 28-29 iunie 2019, Timişoara, 2nd International Conference „Supervision in psychotherapy” Proceedings, Filodiritto Editore, în curs de publicare/indexare.
 5. Delcea Cristian, Siserman Costel , Kovács Maria Ingrid, Lupou Gavril Marius , Mircea Ştefan Biji, Rus Emil Traian, Stâncel Ciprian Cătălin , Vîşcu Loredana-Ileana, Stanciu Camelia, Müller-Fabian Andrea. (2019). Construction, Validating and Standardizing the S+X Application for Diagnosing Feminine and Masculine Sexual Dysfunction disorders, Conferinţa internaţională „Supervizarea în psihoterapie”,  ediţia a II-a, 28-29 iunie 2019, Timişoara, 2nd International Conference „Supervision in psychotherapy” Proceedings, Filodiritto Editore, în curs de publicare/indexare.
 6. Vîşcu Loredana-Ileana, (2018). Professional standard proposed for the psychotherapist and for the clinical supervisor, Conferinţa internaţională „Supervizarea în psihoterapie”,  ediţia I, 22 iunie 2018, Timişoara, 1st International Conference „Supervision in psychotherapy” Proceedings, Filodiritto Editore, ISBN: 978-88-85813-26-7, pag. 214-222, Cod acces Web of science: WOS:000462188000033;
 7. Vîşcu Loredana-Ileana, (2018). Constructivist theories of learning in psychotherapy and clinical supervision training programs, Conferinţa internaţională „Supervizarea în psihoterapie”,  ediţia I, 22 iunie 2018, Timişoara, 1st International Conference „Supervision in psychotherapy” Proceedings, Filodiritto Editore, ISBN: 978-88-85813-26-7, pag. 223-233, Cod acces Web of science: WOS:000462188000034;
 8. Brănesc Vlad, Vîşcu Loredana-Ileana, Popescu Oana-Maria, (2018). Scientific validation of the Integrative Strategic Model of the Self – quantitative research, Conferinţa internaţională „Supervizarea în psihoterapie”,  ediţia I, 22 iunie 2018, Timişoara, 1st International Conference „Supervision in psychotherapy” Proceedings, Filodiritto Editore, ISBN: 978-88-85813-26-7, pag. 23-34, Cod acces Web of science: WOS:000462188000004;
 9. Delcea Cristian, Perju-Dumbravă Dan, Kovacs Maria Ingrid, Lupou Gavril Marius, Biji Mircea Ștefan, Rus Emil Traian, Stâncel Ciprian Cătălin, Vîşcu Loredana-Ileana, Stanciu Camelia, Muller-Fabian Andrea, Rus Mihaela, (2018). S+X-Sextherapy software, Conferinţa internaţională „Supervizarea în psihoterapie”,  ediţia I, 22 iunie 2018, Timişoara, 1st International Conference „Supervision in psychotherapy” Proceedings, Filodiritto Editore, ISBN: 978-88-85813-26-7, pag. 65-68, Cod acces Web of science: WOS:000462188000010;
 10. Vîşcu Loredana-Ileana, Cornean Cornelia-Ecaterina, Colojoară Roxana, Cădariu Ioana-Eva. (2017). The role of emotional intelligence in online learning. Conferință: Simpozionul Internaţional de Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie, SICAP ediţia 24, cu tema „Valenţele cognitive ale transdisciplinarităţii. Aplicaţii în psihologie şi psihoterapie”, 24-26 martie 2017, Timişoara. Proceedings 24th International symposium of research and applications in psychology, SICAP: Cognitive characteristics of transdisciplinary applications in psychology and psychotherapy. ISBN: 978-88-95922-85-0, pag. 287-293 Cod acces Web of science: WOS:000406423100040, www.webofknowledge.com;
 11. Vîşcu Loredana-Ileana, Popescu Oana-Maria, (2017). An existential approach of the future psychotherapist’s concerns. Conferință: Simpozionul Internaţional de Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie, SICAP ediţia 24, cu tema „Valenţele cognitive ale transdisciplinarităţii. Aplicaţii în psihologie şi psihoterapie”, 24-26 martie 2017, Timişoara, Proceedings 24th International symposium of research and applications in psychology, SICAP: Cognitive characteristics of transdisciplinary applications in psychology and psychotherapy. ISBN: 978-88-95922-85-0, pag. 294-299, Cod acces Web of science: WOS: 000406423100041, www.webofknowledge.com;
 12. Lacrămă L. Dan, Vîşcu Loredana-Ileana (2017). Biological neuronal networks base for artificial neural nets, Conferință: Simpozionul Internaţional de Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie, SICAP ediţia 24, cu tema „Valenţele cognitive ale transdisciplinarităţii. Aplicaţii în psihologie şi psihoterapie”, 24-26 martie 2017, Timişoara, Proceedings 24th International symposium of research and applications in psychology, SICAP: Cognitive characteristics of transdisciplinary applications in psychology and psychotherapy. ISBN: 978-88-95922-85-0, pag. 106-115, Cod acces Web of science: WOS: 000406423100016, www.webofknowledge.com;
 13. Lacrama, Dan L.; Viscu, Loredana Ileana; Drugarin, Cornelia Victoria Anghel, (2016). Artificial vs. Natural Neural Networks, Conferință: 13th Symposium on Neural Networks and Applications (NEUREL), Belgrade, Serbia, 22-24 Nov 2016, abstract, pag. 1-1, ISBN: 978-1-5090-1530-6, WOS: 000391930100001, webofknowledge.com;
 14. Viscu, L.I; Popescu, O.M.; Morosoi, V., (2016). Diagnostic: label or landmark in the development of the patients’ potential?. Conference: 23rd International Symposium on Theoretical and Applied in Psychology (SICAP23) – Psychology and Ongoing Development, Timişoara, România, 20-21 Nov, 2015, Proceedings 23rd International Symposium on Theoretical and Applied in Psychology (SICAP23) – Psychology and Ongoing Development 195-200, ISBN: 978-88-7587-735-4, WOS: 000391521400038, www.webofknowledge.com;
 15. Drobot, L., (2016). Educational implications of the Self strategic model during childhood and schooling. Conference: 23rd International Symposium on Theoretical and Applied in Psychology (SICAP) – Psychology and Ongoing Development, Timişoara, România, 20-21 Nov, 2015, Proceedings 23rd International Symposium on Theoretical and Applied in Psychology (SICAP23) – Psychology and Ongoing Development 63-68, ISBN: 978-88-7587-735-4, WOS: 000391521400013, www.webofknowledge.com;
 16. Popescu, O.M., Drobot, L., (2016). Integrative Strategic Psychotherapy–the Four-Self Model, Conference: 23rd International Symposium on Theoretical and Applied in Psychology (SICAP) – Psychology and Ongoing Development, Timişoara, România, 20-21 Nov, 2015, Proceedings 23rd International Symposium on Theoretical and Applied in Psychology (SICAP23) – Psychology and Ongoing Development, 243-148, ISBN: 978-88-7587-735-4, WOS: 000391521400028, www.webofknowledge.com;
 17. Viscu, L.I., Resilience indicators in psychotherapy, (2014). Conference proceedings: 2nd World Congress on Resilience/ From Person to Society, Timişoara, România, 8-10 May 2014, pag. 1227-1230, ISBN: 978-88-7587-697-5, WOS: 000342208700230, webofknowledge.com, https://congress.resilience.uvt.ro/;
 18. Paloș, Ramona; Viscu, Loredana, (2014). Anxiety, automatic negative thoughts, and unconditional self-acceptance in rheumatoid arthritis: a preliminary study, ISRN rheumatology: 2014 Pag.: 5, ISSN: 2090-5467, Accession Number: MEDLINE: 25028611, PubMed ID: 25028611, http://dx.doi.org/10.1155/2014/317259, www.medical-journals-links.com/rheumatology-journals.php, www.webofknowledge.com; DOI: 10.1155/2014/317259
 19. Nitulescu, Lavinia Maria; Stefan, Mihaela Aurelia; Drobot, Loredana Ileana; et al. (2012). Academic learning and the competence development of the cognitive self-management, Editat de: Baskan, GA; Ozdamli, F; Kanbul, S; et al., Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences: 46, Pag.: 3875-3879, ISSN: 1877-0428, WOS: 000314465904009, www.webofknowledge.com;
 20. Palos, Ramona; Drobot, Loredana, (2010). The impact of family influence on the career choice of adolescents, Editat de: Uzunboylu, H, Innovation and creativity in education Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol.: 2 Nr.: 2 Pag.: 3407-3411 ISSN: 1877-0428, WOS: 000282002803057, webofknowledge.com; https://www.journals.elsevier.com/procedia-social-and-behavioral-sciences
 21. Drobot, Loredana, (2010). Data analysis methods and relational research ethics in integrative psychotherapy, Editat de: Milcu, ME, Modern research in psychology: Quantitative vs. Qualitative research? : 21-23 ISBN: 978-606-591-029-4, WOS: 000316645200003, www.webofknowledge.com; https://www.journals.elsevier.com/procedia-social-and-behavioral-sciences
 22. Drobot, Loredana, (2010). Qualitative research in integrative psychotherapy, Editat de: Milcu, ME, Modern research in psychology: Quantitative vs. Qualitative research?? Pag.: 24-27, ISBN: 978-606-591-029-4, WOS:00036645200004, webofknowledge.com;
 23. Rotaru, I.; Drobot, L., (2009). The NTIC’s development impact in education, Conference: 6th International Conference on Management of technologies Changes, Alexandroupolis, Greece, 3-5 Sept. 2009, Management of Technological Changes, Vol. 1, pag. 401-403, ISBN: 978-960-89832-7-4, WOS: 000273225100101, webofknowledge.com;
 24. Palos, Ramona; Costea, Iuliana; Munteanu, Anca, Drobot Loredana et al. (2010). The necessity to adapt instruction to the students’ intellectual development, Editat de: Hacifazlioglu, O; Halat, MM, WCPCG 2010 Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences: 5 Pag.: 323-327, ISSN: 1877-0428, WOS: 000287160900057, www.webofknowledge.com;
 25. Drobot, Loredana; Rotaru, Ileana; Anghel, Cornelia; et al. Educational career integrative counselling, (2009). Editat de: Katalinic, B, Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium Book Series: Annals of DAAAM and Proceedings : 20 Pag.: 1441-1442, ISSN: 1726-9679, ISBN: 978-3-901509-70-4, WOS: 0002823356000721, www.webofknowledge.com;
 26. Drobot, Loredana; Petrovici, Merima; Rotaru, Ileana; Cornean Cornelia, Constantin Alina. (2009). Career orientation and reorientation, Editat de: Katalinic, B, Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium Book Series: Annals of DAAAM and Proceedings: 20 Pag.: 1443-1444, ISSN: 1726-9679, ISBN: 978-3-901509-70-4, WOS: 000282335600722, www.webofknowledge.com;
 27. Drobot, Loredana; Visan, Alina; Rotaru, Ileana; et al. (2009). Career management in school organizations: case study, Editat de: Katalinic, B, Annals of DAAAM 2009 & Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium Book Series: Annals of DAAAM and Proceedings : 20 Pag.: 1481-1482, ISSN: 1726-9679, ISBN: 978-3-901509-70-4, WOS:000282335600741, www.webofknowledge.com;
 28. Rotaru, Ileana; Drobot, Loredana; Petrovici, Merima (2009). Using new information and communication technologies in the teaching process, Editat de: Katalinic, B, Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium Book Series: Annals of DAAAM and Proceedings: 20 Pag.: 1489-1490, ISSN: 1726-9679, ISBN: 978-3-901509-70-4, WOS: 000282335600745, www.webofknowledge.com;
 29. Drobot, Loredana; Anghel, Cornelia; Constantin, Alina; et al. (2009). Equity and quality in educational policies, Editat de: Katalinic, B, Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium Book Series: Annals of DAAAM and Proceedings: 20 Pag.: 1537-1538, ISSN: 1726-9679, ISBN: 978-3-901509-70-4, WOS: 000282335600769, www.webofknowledge.com;
 30. Palos, Ramona; Drobot, Loredana (2009). Intellectual development and learning style in engineering education, Editat de: Katalinic, B, Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium Book Series: Annals of DAAAM and Proceedings: 20 Pag.: 1737-1738 ISSN: 1726-9679, ISBN: 978-3-901509-70-4, WOS: 000282335600869, www.webofknowledge.com;
 31. Anghel, Cornelia Victoria; Drobot, Loredana; Constantin, Alina; et al. (2009). Aspects about information technology education in university environment, Editat de: Oprean, C; Grunwald, N; Kifor, CV Balkan Regional Conference on Engineering and Bussiness, Education & ICEBE, Vols. I and II, Conference Proceedings: 5th Nalkan Region Conference on engineering and business education & ICEBE, vol I and II: 186-189, ISBN: 978-973-739-848-2, WOS: 000273607900040, www.webofknowledge.com;
 32. Drobot, Loredana (2008). Clinical and counseling psychology: The psychological profile of hemodialized patients. International Journal of Psychology. Vol. 43, Nr. 3-4, pag. 92-92, abstract, Jun.-Aug. 2008, ISSN: 0020-7594, WOS: 000259263401017 www.webofknowledge.com; EBSCO databases, ProQuest databases, Current Contents/Social & Behavioral Sciences, European Reference Index for the Humanities, Index Medicus/MEDLINE/PubMed, Psychological Abstracts/PsycINFO, Scopus, Social Sciences Citation Index, Sociological Abstracts, IF 1,867
 33. Drobot, Loredana; Rotaru, Ileana (2008). Educational Psychology: The professional development of the teacher of the rural area, International Journal of Psychology. Vol. 43, Nr. 3-4, pag. 628-628, abstract, Jun.-Aug. 2008, ISSN: 00207594, WOS: 000259264307365, webofknowledge.com. EBSCO databases, ProQuest databases, Current Contents/Social & Behavioral Sciences, European Reference Index for the Humanities, Index Medicus/MEDLINE/PubMed, Psychological Abstracts/PsycINFO, Scopus, Social Sciences Citation Index, Sociological Abstracts, IF 1,867

Articole publicate în reviste indexate BDI sau în volume ,,proceedings” ale conferinţelor internaţionale indexate BDI, minimum 3 baze de date internaţionale

 1. Vîşcu Loredana – Ileana, Popescu Oana – Maria (2017). Interpretation in strategic integrative psychotherapy, Vol. 8/2017 8, Special Nr. 1 – 2017 (Psiworld 2016 Proceedings) DOI: 10.15303/rjeap.2017.si1.a6, ISSN–L: 2286-1831, (printed) p-ISSN: 2069-1971, (online) e-ISSN: 2286-1831, pag. 43-46 http://www.rjeap.ro/search?searchword=therapy, indexat în INDEX COPERNICUS, Journals Master List 2013, EBSCO, SCIPIO, ProQuest;
 2. Paloş Ramona, Drobot Loredana, Costea Iuliana, Munteanu Anca (2013). Cognitive and motivational variables that shape academic learning. A preliminary study,, Romanian Journal of Applied Psychology, vol 15, Nr. 1, ISBN 14548062, http://www.rjap.psihologietm.ro/indexing.html, indexat în Academic Search Premier (an EBSCO database), CrossRef, ERIH Plus, Directory of Open Access Journals (DOAJ) (abstracted), Geneva Foundation for Medical Education and Research, SCIPIO, Beardslee Library, Western Theological Seminary, Google Scholar;
 3. Drobot Loredana (2012). Qualitative research in social science and education. Basic paradigms and research methods, Research in pedagogy, Vol. 2, Nr. 2, pp. 11-20, http://research.rs/wp-content/uploads/2015/01/Drobot-engl-2.pdf, http://research.rs/, indexat în: Education Resources Information Center, CEEOL, Informit, Serbian Citation Index, AcademicKeys x50, AcademicKeys – Journals, AcReIndexlogox50, Academic Resource Index (ResearchBib), Comprehensive database of MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute), OCLC WorldCat, KoBSON (EBSCO Discovery Service),Google Scholar etc.
 4. Loredana Drobot, Solomia Andres, Joanna Kalkowska (2008). The Roles of the Managerial Motivation in the Organisation, Journal Robotica & Management, Vol. 1, Nr. 13, Pag. 37-39, http://www.robotica-management.uem.ro/index.php?id=229;
 5. Ludmila Papuc, Ramona Palos, Loredana Drobot (2008). Career Management-A Factor in the Successful Development of Human Resources, Journal Robotica & Management, Vol. 1, Nr. 13 Pag. 54-58,, http://www.robotica-management.uem.ro/index.php?id=229;
 6. Palos R, Drobot L, L Papuc (2007). Management Training Programmes at the Level of Organization, Robotica & Management 1, Nr. 13, Pag. 50-53, www.robotica-management.uem.ro/;
 7. Loredana Drobot, Solomia Andres (2007). Managers, Freelancers and Entrepreneurs, Journal Robotica & Management, 1, Nr. 12, Pag. 56-58 http://www.robotica-management.uem.ro/index.php?id=229;
 8. Loredana Drobot, Solomia Andres (2007). Methodes et Techniques de Stimulation de la Creativite Impliquee dans l’Exercice du Management Participatif, Journal Robotica & Management, 1, Nr. 12, Pag. 45-48, http://www.robotica-management.uem.ro/index.php?id=229.

Lucrări publicate în volume de referinţă – enciclopedii, dicţionare, lexicoane în străinătate, la edituri de prestigiu sau recunoscute (A1 şi A2)

 1. Vîşcu Loredana-Ileana, (2019). Shame as emotion in group clinical supervision, in Multidimensional and Dynamic Approaches of Personality, Editor: Sonia IGNAT, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., ISBN: 978 – 605 – 242 – 418 – 6, p. 51-76
 2. Drobot Loredana, Rusu Dan-Octavian (2014). School Organizational Psychologist, Applied Social Psychology, pag. 33-43, Editat de Patricia-Luciana Runcan şi Georgeta Raţă, Cambridge Scholars Publishing 12 Back Chapman Street Newcastle upon Tyne, NE6 2XX, UK, ISBN (10): 1-4438-5667-3, ISBN (13): 978-1-4438-5667-6, http://www.cambridgescholars.com/download/sample/61596;
 3. Drobot Loredana (2013). Social Work Counselling, Applied Social Psychology, pag. 51-59, Editat de Patricia-Luciana Runcan, Georgeta Raţă şi Ştefan Cojocaru, Applied Social Sciences: Social Work, Cambridge Scholars Publishing 12 Back Chapman Street, Newcastle upon Tyne, NE6 2XX, UK, British Library Cataloguing in Publication Data, ISBN (10): 1-4438-4329-6, ISBN (13): 978-1-4438-4329-4, http://www.cambridgescholars.com/download/sample/57851.

Articole publicate în reviste străine sau româneşti cu peer review şi comitet editorial internaţional

 1. Vîșcu Loredana-Ileana, György Gáspár, Delcea Cristian, Negoiță Lucian. (2020) Logic of clinical supervision – design, supervision models. International Journal of Supervision in Psychotherapy, 2, an 2020, București: Editura Universul Academic, ISSN 2668-411X; ISSN-L 2668-411X, ISSN Online 2734 – 4991. www.ijsp.eu, p. 31-42, https://doi.org/10.47409/ijsp.2020.2.2
 2. Vîşcu Loredana-Ileana, Ciucur Daniel, (2019) Evaluation of the supervision process, styles and alliance in integrative psychotherapy. Clinical study, Vîşcu Loredana–Ileana (editor-șef) International Journal of Supervision in Psychotherapy 1, an. 2019, București: Editura Universul Academic, ISSN 2668-411X; ISSN-L 2668-411X, ISSN Online 2734 – 4991, www.ijsp.eu, pp. 15-32, https://doi.org/10.47409/ijsp.2019.1.2
 3. Vîşcu Loredana-Ileana, Popescu Oana-Maria, (2017). A perspective of the integrative strategic model of the self on brain activity. Internal working models, Seria Psihologie. Consiliere Psihologică şi Psihoterapie Vol. XV. Fasc. I – 2017, pag. 9-15 ISSN 1582-571-X;
 4. Drobot Loredana (2012).  Socijalna pedagogija – pristup iz dvostruke perspektive: istorijske i razvoja licnosti, UDK 37.01.316, in: Pedagoska stvarnost, nr. 3, Novi Sad, ISSN 0553 4569, pag. 529-543;
 5. Drobot Loredana (2012). Kvalitativno istraživanje u društvenim naukama i naukama o vaspitanju – osnovne istraživačke paradigme i metode”, în revista Istraživanja u pedagogiji, god. II, br.2, Vršac-Beograd, p. 11-21, UDK: 303.442(303.022), ISSN 2217-7337;
 6. Popescu O.M., Drobot (2012). Principles of integrative strategic psychotherapy, Editors: Loredana Drobot & Allan Miller, Journal of Integrative Research, Counselling and Psychotherapy vol. 1. Nr. 1. and vol. 2. Nr. 1.: Oana Maria Popescu, eISSN:2285-021X, ISSN-L: 2285-021X, www.journal.psihoterapie-integrativa.eu, https://scholar.google.ro, http://journal.psihoterapie-integrativa.eu/wp-content/uploads/2013/05/PRINCIPLES-INTEGRATIVE-STRATEGIC-POPESCU-DROBOT.pdf;
 7. Drobot Loredana (2011). A possible mixed model of integrative psychotherapeutic intervention, Consilierea integrativă educaţională. Repere teoretice şi practice, nr. 2/2011, ISSN: 2069-8186, Timișoara, Ed. Mirton pag. 5-16;
 8. Rotaru Ileana, Drobot Loredana (2010). Media pedagogy pragmatics: possible uses of media content within educational process, Revista Didactica, anul IV, nr. 2/2010, pag. 7-9;
 9. Drobot Loredana, Rotaru Ileana (2009). Organization climate and school culture, Revista Didactica, anul III, nr. 1/2009, pag. 57-60.

Articole publicate în reviste indexate BDI sau în proceedings ale conferinţelor internaţionale indexate BDI

 1. Vîşcu Loredana-Ileana, (2018) The Role of the family and the therapeutic relation in existential integrative psychotherapy for substance addicted person. A clinical approach, Journal of Forensic Medical Studies and Research, Volume I, Issue I, 2018, ISBN 2601-9574 Cluj-Napoca;
 2. Vîşcu Loredana (2014). Becoming a psychotherapist, The 16th international conference of scientific papers, Afases, 2014, “Scientific research and education in the air force”, Braşov  22-24 mai, 2014, http://www.afahc.ro/ro/afases/2014/socio/viscu%20loredana.pdf;
 3. Drobot Loredana (2013). School counsellor’s problems and difficulties in România, Scientific Research & Education in the Air Force – AFASES 2013, Vol. 1, pag. 199-202. 4p;
 4. Drobot Loredana; Petrovici Merima Carmen (2013). Child and teenager psychopedagogical counselling. Learning competency. Scientific Research & Education in the Air Force – AFASES 2013, Vol. 1, p203-206. 4p;
 5. Drobot Loredana, Roşu Monica (2012). Teachers’ leadership style in the classroom and their impact upon high school students, International Conference of Scientific Paper, AFASES 2012, Braşov, 24 – 26 mai 2012, Elsevier, afahc.ro;
 6. Drobot Loredana (2010). A possible integrative counseling model in România, World Conference on Psychology, Counselling and Guidance, 21-25 aprilie 2010, Procedia –Social and Behavioral Sciences Journal (ISSN: 1877-0428);
 7. Drobot Loredana (2010). The organizational school psychologist from the school perspective as organization characteristics, Analele Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa, Fascicola II, supliment dedicat Conferinţei internaţionale „Politici Sociale şi Administraţie Publică în context European”, editura Eftimie Murgu Reşiţa, ISSN 1584-0972,  B, pag. 72-76.

 Lucrări în extenso publicate în volumele unor conferinţe naţionale

 1. Drobot Loredana, Rotaru Ileana, (2009). Organizational development (OD). Interventions at the school organization level, Analele Universităţii “Eftimie Murgu”, Fascicola II, ISSN: 1584-0972, pag. 77-80.

Review lucrări de specialitate

 1. Vîşcu L.I. (2019). Balancing Growth and Decline at Midlife, and its Effects on Close Relationships, in Counselling Psychology Review, The British Psychological Society – ISSN 0269-6975
 2. Vîşcu L.I. (2018). The multi-factorial determinism of forensic expertise regarding sentence interruption on medical grounds and decision, Journal of Forensic and Legal Medicine Ref: JFLM_2018_27_R1, https://www.journals.elsevier.com/journal-of-forensic-and-legal-medicine, ISSN: 1752-928X Impact Factor: 1.199