POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Cabinet individual de psihologie Vîşcu Loredana-Ileana/Clinica L&I Clinica EVE

1. Definiţii. Termeni şi condiţii

Cabinetul Individual de Psihologie Vîşcu Loredana-Ileana, în calitate de autor/ proprietar/ administrator/ utilizator al website-ului: www.cabinetpsihoterapie-viscu.ro, respectă caracterul privat şi securitatea informaţiei furnizate de către dumneavoastră (conform modificării legislației aplicabile pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date și intrarea în vigoare a Regulamentului (EU) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 (GDPR), în data de 25 mai 2018) atunci când utilizaţi acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creată şi aplicată prezenta politică de confidenţialitate.

Acest website reprezintă un instrument de prezentare gratuită a produselor, evenimentelor, acţiunilor, serviciilor oferite prin Cabinetul individual de psihologie Vîşcu Loredana-Ileana şi Clinica L&I Clinica EVE, ce includ prestarea de servicii psihologice, respectiv alte activităţi referitoare la sănătatea umană; activităţi de formare, dezvoltare personală şi supervizare realizate de către Asociaţia de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă prin prin Cabinetul individual de psihologie Vîşcu Loredana-Ileana şi respectiv prin Clinica L&I Clinica EVE.

Website-ul www.cabinetpsihoterapie-viscu.ro, conţine link-uri ale altor website-uri: Facebook, Google, Asociaţia de Cercetare Consiliere şi Psihoterapie Integrativă, şi orice alte link-uri către organizaţii, asociaţii, instituţii. Asemenea legături sau trimiteri sunt oferite informativ, iar verificarea validităţii celor conţinute de aceste website-uri, este în responsabilitatea utilizatorului sau a vizitatorului, www.cabinetpsihoterapie-viscu.ro fiind în imposibilitate de a garanta/ controla actualitatea/ exactitatea informaţiilor prezentate de terţi.

Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor şi condiţiilor de utilizare şi politicii de confidenţialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea şi reprezintă întreaga înţelegere (contractul) dintre părţi.

Cabinetul Individual de Psihologie Vîşcu Loredana-Ileana, în calitate de autor/ proprietar/ administrator/ utilizator al acestui website, îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment continuţul website-ului cabinetpsihoterapie-viscu.ro, precum şi Politica de confidenţialitate, fără niciun fel de notificare prealabilă. Din acest motiv este recomandată o vizită periodică a acestei secţiuni pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.

Utilizatorul sau vizitatorul acestui website este orice persoană fizică sau juridică ce vizitează acest website şi care are posibilitatea de a se informa cu privire la serviciilor, produselor, evenimentelor, acţiunilor prezentate. Orice alte informaţii introduse pe acest website sunt supuse aceloraşi condiţii, în afară de cazul în care nu există alte condiţii de folosire formulate diferit.

Conţinutul website-ului se referă la toate informaţii conţinute sub formă de text, date, imagini, video, elemente de grafică web, simboluri, programe, link-uri către alte website-uri de interes pentru utilizator. Informaţiile prezentate au caracter informativ, iar modul în care sunt utilizate acestea intră în responsabilitatea vizitatorului/ utilizatorului. Proprietarul website-ului nu îşi asumă responsabilitatea pentru felul în care sunt utilizate informaţiile de către utilizator sau vizitator.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se referă la orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuată asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Socarea este păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Sistemul de evidenţă a datelor cu caracter personal este acea structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale ori geografice;

Operatorul este orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Terţul este orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

Destinatarul este orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari.

2. Colectarea de date cu caracter personal

2.1. Cine colectează date cu caracter personal

Cabinetul Individual de Psihologie Vîşcu Loredana-Ileana şi Clinica L&I Clinica EVE pot colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, însă numai cu acordul dumneavoastră şi dacă aceste date sunt furnizate voluntar.

2.2. Scopul colectării datelor cu caracter personal

Cabinetul Individual de Psihologie Cabinetul Individual de Psihologie Vîşcu Loredana-Ileana şi Clinica L&I Clinica EVE au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizare de dumneavoastră.

Scopurile pentru care sunt utilizate datele dumeavoastră sunt:

  • îndeplinirea obiectului de activiatate al Cabinetului Individual de Psihologie Vîşcu Loredana-Ileana şi al Clinicii L&I Clinica EVE: furnizarea de servicii psihologice, servicii de psihoterapie, servicii de facilitate a formării, dezvoltării personale şi a supervizării profesionale prin: workshop-uri, ateliere, sedinţe individuale şi/sau de grup; şi respectiv prin funizarea serviciilor ce implică alte activităţi referitoare la sănătatea umană;

  • comunicarea cu beneficiarii, cu privire la activitatea întreprinsă prin Cabinet Individual de Psihologie Vîşcu Loredana-Ileana şi al Clinica L&I Clinica EVE;

  • activităţi de promovare a serviciilor, de publicitate.

2.3. Ce tip de date cu caracter personal sunt colectate

Informaţiile colectate de la dumneavoastră sunt:

  • informaţiile cu caracter personal: acele informaţi prin care vă identificaţi ce includ, de exemplu: nume, prenume, număr telefon, adresă email, adresă corespondenţă şi date card de identitate (serie şi număr şi cod numeric personal), necesare pentru realizarea contractelor de colaborare şi pentru eliberarea ce facturi/chitanţe;

  • informaţii ce nu vă pot identifca – ce se referă la computerul sau la dispozitivul mobil de pe care accesaţi formulare google de încriere în programele de formare prezentate.

  • pentru încrierea online în cadrul programelor de formare prezentate pe website, se accesează link-ul Asociaţiei de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă, prin utilizarea serviciului „Formulare de înscriere online”. Datele încrise în cadrul acestui formular sunt supuse termenilor şi condiţiilor şi a politicii de confidenţialitate ale acestei asociaţii.

2.4. Cum sunt colectate datele cu caracter personal

Informaţiile sunt colectate:

a. în mod direct:

  • prin completarea formularului de înscriere online, accesând link-ul website-ului Asociaţiei de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă;

  • prin completarea formularului de înscriere trimis pe email;

  • atunci când vă înregistraţi în cadrul programelor de formare sunt solicitate copii ale unor documente personale: card de identitate, diplome studii superioare, certificat de căsătorie, curriculum vitae, diplome sau certificate profesionale.

b. în mod indirect: prin intermediul listelor psihologilor/ psihoterapeuților acreditați ale Colegiului Psihologilor din România, Federației Române de Psihoterapie, Asociației Europene de Psihoterapie Integrativă, Asociației Europene de Psihoterapie, Consiliului Mondial de Psihoterapie, Federației Europene de Coaching, Asociației Europene de Hipno-Psihoterapie sau altor organizații profesionale implicate în formarea sau certificarea/ acreditarea dvs.

Informaţiile oferite de dumneavoastră sunt transmise Asociaţiei de Cercetare, Consiliere și Psihoterapie Integrativă care la rândul său poate transmite terților informații despre dvs. către:

a. Organizații/ asociații/ federații implicate în procesul dvs de formare profesională/ acreditare/ certificare:

Colegiul Psihologilor din România;

Federația Română de Pihoterapie;

Asociația Psihologilor din România;

Asociația Europeană de Psihoterapie Integrativă;

Asociația Europeană de Hipno-Psihoterapie;

Federația Europeană de Coaching;

Asociația Europeană de Psihoterapie;

Asociația Europeană de Terapie cu Copii și Persoane Tinere;

Consiliul Mondial de Psihoterapie;

alte organizații naționale, europene sau internaționale implicate în procesul dvs de formare, certificare sau acreditare;

colaboratorii implicaţi în organizarea programelor de formare.

Furnizarea informațiile cu caracter personal este realizată în deplină siguranţă, fiind oferite doar acele informații de care aceste organizații au nevoie pentru a-și îndeplini funcțiile.

b) Autoritățile sau instituțiile publice abilitate: pot fi dezvăluite informațiile și/sau datele financiare, integral sau parțial, pentru a coopera sau a sprijini organismele de aplicare a legii, guvernamentale sau de reglementare, organizațiile de protecție a conținutului sau procesele judiciare în legătură cu sau pentru a preveni frauda suspectată sau posibilă.

De asemenea, informațiile și/sau datele financiare pot fi dezvăluite dacă acestea au fost citate sau se află în legătură cu litigiile în curs sau potențiale.

2.5. Protecţia, păstrarea şi stocarea datelor cu caracter personal

Cabinetul individual de psihologie Vîşcu Loredana-Ileana şi Clinica L&I Clinica EVE protejează datele prin aplicarea unor măsuri tehnice adecvate protecţiei datelor cu caracter personal împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau intenționate, a alterării, divulgării sau accesului neautorizat, inclusiv atunci când prelucrarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea precum si împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.

Datele furnizate de dumneavoastră sunt păstrate şi stocate atât timp cât aţi obţinut o certificare sau un aviz de liberă practică emis prin Asociaţia de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă, dacă aţi fost sau sunteţi înscris în unul din programele de formare, dezvoltare persoanlă şi/sau supervizare sau cursuri de formare profesională continuă, dacă aţi semnat un contract de prestrări servicii psihologice/contract referitor la acte activităţi de sănătate umană.

Dacă doriți ştergerea informațiile personale furnizate în cadrul procesului de înscriere, puteţi transmite cererea dumneavoastră la adresa de email loredana.viscu@gmail.com. Vă rugăm să rețineți că unele sau toate aceste date pot fi necesare pentru în desfăşutarea activităţii dumneavoastră profesională.

De asemenea, există şi obligativitatea prin lege de a păstra anumite informații chiar și în condițiile în care dumnavoastră solicitați ștergerea datelor dvs și anume:

pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea in temeiul hotărârilor Colegiului Psihologilor din România, Federației Române de Psihoterapie sau Asociației Europene de Psihoterapie, în cadrul exercitării unei autorități oficiale;

din motive de interes public in domeniul sănătății publice;

în scopuri de arhivare in interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică;

pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță.

3. Contact

Pentru orice solicitare vă puteţi adresa Cabinetului individual de psihologie Vîşcu Loredana-Ileana şi Clinicii L&I Clinica EVE, prin cerere scrisă ce poate fi transmisă la adresele din secţiunea Contact a acestui website sau la adresa de email: loredana.viscu@gmail.com. În cazul în care doriţi să adresaţi o solicitare referitoare la exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor, acasta va primi un răspuns în termen de 15 zile, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, şi începând cu 25 mai 2018, în termen de 30 de zile în condițiile prevăzute de Regulament.